Innowacje w chirurgii kolana – Berlin

Nowoczesna endoproteza kolana.

Wykładowcy Berlin 2017

W dniach 13-14.10.2017 w Berlinie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Europejskie Towarzystwo Chirurgii Kolana (EKA) poświęcone innowacjom w chirurgii kolana w zmianach degeneracyjnych chrząstki stawowej. Program naukowy obejmował wykłady renomowanych chirurgów kolana z Europy. Dr n. med. Paweł Skowronek (ortopeda Kraków) brał udział w tym spotkaniu jako wykładowca, dzieląc się doświadczeniami w nowoczesnej chirurgii kolana. Jakiej aktywności po endoprotezie kolana mogą oczekiwać pacjenci? Dyskusja dotyczyła wymiany doświadczeń klinicznych i omówienia najnowszych możliwości leczenia zmian zwyrodnieniowych kolana i uszkodzeń chrząstki i ludzi młodych i aktywnych: historia, teraźniejszość i przyszłość leczenia zmian zwyrodnieniowych kolana (nowoczesna endoproteza kolana).

Dwudniowy program obejmował: 

  • osteotomie okołokolanowe,
  • endoprotezoplastyka stawu kolanowego, 
  • techniki małoinwazyjne oszczędzające staw kolanowy, 
  • sesje poświęcone chirurgii dedykowanej dla pacjenta, 
  • operacje wspomagane komputerowo, 
  • zastosowania robotów w chirurgii kolana.