Mało inwazyjna endoproteza kolana

Czy zawsze musimy stosować rozległy zabieg całkowitej endoprotezy kolana? Jak bezpiecznie rozszerzyć wskazania i zwiększyć ilość endoprotez jednoprzedziałowych kolana?

Na te tematy dyskutowano podczas 9 Międzynarodowego Sympozjum Aloplastyka Kolana, które odbyło się w Krakowie w dniach 5-7.10.2017. Temat ten był omawiany przez dr n. med. Pawła Skowronka.

Zobacz program Sympozjum Aloplastyka Kolana

Zmiany zwyrodnieniowe kolana zazwyczaj rozpoczynają się od przedziału przyśrodkowego. Izolowane zmiany zwyrodnieniowe kolana dotyczą:

 • Przedział przyśrodkowy – 25 %
 • Przedział rzepkowo-udowy – 10 %
 • Przedział boczny – 5 %

Jeżeli uwzględnimy zmiany zwyrodnieniowe przedziału przyśrodkowego i stawu rzepkowo-udowego to stanowi to 60% wszystkich zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego. Aktualnie średnio jest wykonywanych ok 8% endoprotez jednoprzedziałowych w stosunku do całkowitych endoprotez kolana. W literaturze możemy znaleźć informację, że aż 47,6% pacjentów u których zakładana jest endoprtoeza całkowita kolana kwalifikowała by się do endoprotezy jednoprzedziałowej. (Willis-Owen, et al. Unicondylar knee arthroplasty in the UK National Health Service: An analysis of candidacy, outcome and cost efficacy. ScienceDirect. The Knee).

Istotą endoprotezy jednoprzedziałowej kolana jest wymiana uszkodzonej chrząstki przedziału na sztuczną (implantacja „spacera”). Poprzez zmianę biomechaniki stawu zatrzymujemy artrozę w pozostałych przedziałach.

Endoproteza małoinwazyjna

Zalety endoprotezy jednoprzedziałowej kolana (częściowej) w stosunku do całkowitej endoprotezy kolana:

Anatomiczne kolano – zabieg małoinwazyjny

 • Zachowuje więzadła krzyżowe
 • Nie ingeruje w staw rzepkowo-udowy
 • Lepsza priopriocepcja – czucie głębokie
 • Oszczędza podłoże kostne
 • Dla młodszych pacjentów
 • „Mniejszy” zabieg – mniejsze obciążenie dla pacjenta
 • Szybsza rehabilitacja i powrót do sprawnosć
 • Możliwy powrót do aktywności sportowej
 • Większy zakres ruchomości
 • Krótszy pobyt w szpitalu, mniejsza ilość wczesnych powikłań