Ośrodek szkoleniowy Europejskich Towarzystw Chirurgii Kolana: ESSKA – European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy oraz EKA – Europan Knee Associates.

Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Spec im. S. Żeromskiego w Krakowie  jest ośrodkiem szkoleniowym dla Europejskich Towarzystw Chirurgii Kolana: ESSKA – European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy oraz EKA – Europan Knee Associates. W październiku 2018 roku po raz drugi gościli chirurdzy z wiodących europejskich ośrodków, specjalizujących się w chirurgii kolana w ramach międzynarodowego stypendium. 

W czasie trwania stypendium chirurdzy odbywają krótkie starze w wiodących ośrodkach europejskich, podczas których biorą udział w zabiegach operacyjnych, wymieniane są doświadczenia oraz organizowane spotkania naukowe.

Dr n. med. Paweł Skowronek