artroskopia kolana, łokcia Kraków, endoprotezy, ortopeda prywatnie
Main menu

III. Zabiegi operacyjne

Specjalizuję się w chirurgii artroskopowej i rekonstrukcyjnej stawów, endoprotezoplastyce stawów oraz nowoczesnym leczeniu złamań. Głównym moim zainteresowaniem są staw: kolanowy, barkowy oraz biodrowy.

Zabiegi operacyjne refundowane przez NFZ wykonuję w Szp. Spec. im. S. Żeromskiego w Krakowie oś. Na Skarpie 66. www.orttra.pl Niezbędna wcześniejsza rejestracja (tel. 12 622 94 04) i zapisanie na listę oczkujących na leczenie operacyjne.

Zabiegi operacyjne prywatnie wykonuję w Szpitalu Św. Rafała ul. Bochenka 12, Kraków. Cennik zabiegów znajduje się na stronie szpitala Szpitala Św. Rafała www.swrafal.pl.

Biodro
Endoproteza cementowa (8 dób)
Endoproteza bezcementowa wkładka polietylenowa; głowa ceramiczna (8 dób)
Endoproteza bezcementowa wkładka i głowa ceramiczna (8 dób)
Endoproteza przynasadowakrótkotrzpieniowa (8 dób)
Endoproteza rewizyjna biodra – wymiana elementów endoprotezy, bez rekonstrukcji kostnej
Endoproteza rewizyjna – wymiana elementów endoprotezy z użyciem implantów podporowych oraz przeszczepów kostnych
Endoproteza rewizyjna dwuetapowa: I etap II etap
Biodro trzaskające
Kolano – artroskopia
Artroskopia diagnostyczna
Artroskopia (bez implantów): resekcja łąkotki, mikrozłamania, usunięcie ciał wolnych (1 doba)
Artroskopowa synowektomia wszystkich przedziałów
Artroskopia z implantami – naprawa łąkotki
Artroskopowa plastyka niestabilnościi rzepki
Artroskopowa naprawa uszkodzonego ACL z użyciem implantu
Rekonstrukcja ACL z użyciem czynników wzrostowych
Rekonstrukcja PCL
Rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego
Rekonstrukcja MCL
Rekonstrukcja MCL z czynnikami wzrostowymi
Rekonstrukcja ACL z jednoczasową naprawą łąkotki
Użycie do rekonstrukcji sztucznych więzadeł – dodatkowo
Rekonstrukcja rewizyjna jednoczasowa ACL z podaniem czynników wzrostowych
Rekonstrukcja rewizyjna PCL
Rekonstrukcja rewizyjna PLC lub MCL z czynnikami
Kolano
Mozaikoplastyka
Pokrycie ubytków okostną i podanie pod nią koncentratu komórek macierzystych ze szpiku kostnego
Naprawa oddzielającego się fragmentu chrząstki z użyciem biowchłanialnych pinów
Korekcja niestabilności rzepki
Naprawa ubytków chrząstki
Artroskopowe leczenie „kolana skoczka”
Osteotomia podkolanowa HTO
Endoproteza cementowa, bez protezy rzepki (8 dób)
Endoproteza cementowa z protezą rzepki (8 dób)
Endoproteza jednoprzedziałowa
Endoproteza rewizyjna z wymianą elementów protezy; bez rekonstrukcji kostnej
Endoproteza rewizyjna z wymianą elementów protezy, z użyciem implantów podporowych oraz przeszczepów kostnych
Endoproteza rewizyjna dwuetapowa: I etap II etap
Synowektomia
Bark
Artroskopia operacyjna (2 doby)
Rekonstrukcja stożka rotatorów na otwarto
Usunięcie zwapnień stożka rotatorów
Naprawa stożka rotatorów
Naprawa stożka rotatorów z podaniem czynników wzrostowych
Artroskopowa plastyka niestabilności stawu ramienno-łopatkowego (nawykowe zwichnięcie barku)
Naprawa izolowanego uszkodzenia typu SLAP
Akromioplastyka z ewentualną resekcją stawu barkowo-obojczykowego (Mumford)
Akromioplastyka z ewentualna resekcją stawu barkowo-obojczykowego (Mumford) z ewentualną tenodezą bicepsa
Uwolnienie (artroliza) barku zamrożonego
Endoproteza barku – połowiczna
Endoproteza barku – całkowita
Endoproteza barku – odwrócona
Akromioplastyka klasyczna
Operacja Bristol-Latarjet (otwarta plastyka niestabilności z przeniesieniem wyrostka kruczego)
Plastyka niestabilności stawu barkowo-obojczykowego

Ceny zabiegów są orientacyjne, a szczegółowa cena jest ustalana w czasie konsultacji po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną i badaniu klinicznym i zależy od rozległości operacji oraz zastosowanych implantów.

Telefon: 501 751 989 oraz 503 198 465