artroskopia kolana, łokcia Kraków, endoprotezy, ortopeda prywatnie
Main menu

III. Zabiegi operacyjne

Specjalizuję się w chirurgii artroskopowej i rekonstrukcyjnej stawów, endoprotezoplastyce stawów oraz nowoczesnym leczeniu złamań. Głównym moim zainteresowaniem są staw: kolanowy, barkowy oraz biodrowy.

Zabiegi operacyjne refundowane przez NFZ wykonuję w Szp. Spec. im. S. Żeromskiego w Krakowie oś. Na Skarpie 66. www.orttra.pl Niezbędna wcześniejsza rejestracja (tel. 12 622 94 04) i zapisanie na listę oczkujących na leczenie operacyjne.

Zabiegi operacyjne prywatnie wykonuję w klinice: NZOZ “Ortopedicum” ul. Koło Strzelnicy 3, Kraków www.ortopedicum.pl

Biodro Cena
Endoproteza cementowa (8 dób) 13 900
Endoproteza bezcementowa wkładka polietylenowa; głowa ceramiczna (8 dób) 19 300
Endoproteza bezcementowa wkładka i głowa ceramiczna (8 dób) 19 700
Endoproteza przynasadowakrótkotrzpieniowa (8 dób) 20 900
Endoproteza rewizyjna biodra – wymiana elementów endoprotezy, bez rekonstrukcji kostnej 19 700
Endoproteza rewizyjna – wymiana elementów endoprotezy z użyciem implantów podporowych oraz przeszczepów kostnych 22 600 zł
Endoproteza rewizyjna dwuetapowa: I etap II etap 14 200 od 19 300
Biodro trzaskające 3 900
Kolano – artroskopia Cena
Artroskopia diagnostyczna 3 200
Artroskopia (bez implantów): resekcja łąkotki, mikrozłamania, usunięcie ciał wolnych (1 doba) 4 300
Artroskopowa synowektomia wszystkich przedziałów 5 200
Artroskopia z implantami – naprawa łąkotki 5 600
Artroskopowa plastyka niestabilnościi rzepki 5 400
Artroskopowa naprawa uszkodzonego ACL z użyciem implantu 10 500
Rekonstrukcja ACL z użyciem czynników wzrostowych 12 900
Rekonstrukcja PCL 12 500
Rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego 10 500
Rekonstrukcja MCL 10 500
Rekonstrukcja MCL z czynnikami wzrostowymi 12 900
Rekonstrukcja ACL z jednoczasową naprawą łąkotki 13 600
Użycie do rekonstrukcji sztucznych więzadeł – dodatkowo 4 900
Rekonstrukcja rewizyjna jednoczasowa ACL z podaniem czynników wzrostowych 13 900
Rekonstrukcja rewizyjna PCL 13 500
Rekonstrukcja rewizyjna PLC lub MCL z czynnikami 14 300
Kolano Cena
Mozaikoplastyka 7 400
Pokrycie ubytków okostną i podanie pod nią koncentratu komórek macierzystych ze szpiku kostnego 7 400
Naprawa oddzielającego się fragmentu chrząstki z użyciem biowchłanialnych pinów 7 600
Korekcja niestabilności rzepki 4 900
Naprawa ubytków chrząstki 5 800
Artroskopowe leczenie „kolana skoczka” 5 200
Osteotomia podkolanowa HTO 10 300
Endoproteza cementowa, bez protezy rzepki (8 dób) 18 600
Endoproteza cementowa z protezą rzepki (8 dób) 19 700
Endoproteza jednoprzedziałowa 15 300
Endoproteza rewizyjna z wymianą elementów protezy; bez rekonstrukcji kostnej 18 900
Endoproteza rewizyjna z wymianą elementów protezy, z użyciem implantów podporowych oraz przeszczepów kostnych 20 900
Endoproteza rewizyjna dwuetapowa: I etap II etap 13 900 od 18 900
Synowektomia 4 300
Bark Cena
Artroskopia operacyjna (2 doby) 5 500
Rekonstrukcja stożka rotatorów na otwarto 6 600
Usunięcie zwapnień stożka rotatorów 6 900
Naprawa stożka rotatorów 8 900
Naprawa stożka rotatorów z podaniem czynników wzrostowych 11 900
Artroskopowa plastyka niestabilności stawu ramienno-łopatkowego (nawykowe zwichnięcie barku) 8 900
Naprawa izolowanego uszkodzenia typu SLAP 7 900
Akromioplastyka z ewentualną resekcją stawu barkowo-obojczykowego (Mumford) 6 900
Akromioplastyka z ewentualna resekcją stawu barkowo-obojczykowego (Mumford) z ewentualną tenodezą bicepsa 7 400
Uwolnienie (artroliza) barku zamrożonego 6 900
Endoproteza barku – połowiczna 13 900
Endoproteza barku – całkowita 16 800
Endoproteza barku – odwrócona 17 900
Akromioplastyka klasyczna 3 200
Operacja Bristol-Latarjet (otwarta plastyka niestabilności z przeniesieniem wyrostka kruczego) 10 500
Plastyka niestabilności stawu barkowo-obojczykowego 10 900

Ceny zabiegów są orientacyjne, a szczegółowa cena jest ustalana w czasie konsultacji po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną i badaniu klinicznym i zależy od rozległości oraz zastosowanych implantów.

Telefon: 501 751 989 oraz 503 198 465