Badanie USG to nieinwazyjne badanie, dzięki któremu możemy ocenić w badaniu dynamicznym mięśnie i aparat więzadłowo-torebkowy. Stanowi ono uzupełnienie badania ortopedycznego; kontrolne badanie daje możliwość monitorowania chorób i urazów narządu ruchu.

USG jest bardzo przydatne w celu precyzyjnego podania leku w miejsce o największej patologii, czyli tam, gdzie ma najlepiej działać. Szczególnie leki sterydowe wymagają precyzyjnego podania, by ograniczyć do minimum działania niepożądane. Wprowadzanie igły pod kontrolą aparatu USG ułatwia ewakuację zbiorników płynowych i krwiaków poprzez precyzyjne prowadzenie igły.

Co? Za ile?
Ultrasonografia 200 zł
Punkcja pod kontrolą USG 180 zł

USG barku – USG stawu ramiennego

Dolegliwości bólowe oraz urazy barku są częstymi problemami, z którymi zgłaszają się pacjenci. Przy pomocy badania klinicznego oraz badania USG można zdiagnozować przyczynę bólu, ograniczenia ruchomości w stawie, stwierdzić patologię w zakresie stożka rotatorów, zmiany zwyrodnieniowe stawu, zespół ciasnoty podbarkowej, niestabilność stawu, zapalenie kaletek, zarastające zapalenie torebki stawowej ( tzw. „zamrożony bark”), zerwanie mięśni oraz wiele innych patologii. Przy pomocy badania dynamicznego można stwierdzić, jak dokładanie zachowują się uszkodzone struktury podczas ruchu w badaniu dynamicznym.

USG stawu ramiennego

USG stawu kolanowego – USG kolana

Badanie USG stawu kolanowego najczęściej stosowane jest w urazach związanych ze sportem, w reumatologii, ocenie zbiorników płynowych i guzów tkanek miękkich. Przy pomocy tego badania można ocenić wiele patologii w zakresie więzadeł pobocznych i struktur otaczających staw kolanowy, ocena błony maziowej, wysięku w stawie, cysty Bekera. Badanie USG ma pewne ograniczenia przy ocenie: uszkodzenia łękotek, więzadeł krzyżowych czy chrząstki stawowej i jedynie uzupełnia badanie kliniczne. Największą zaletą badania USG jest możliwość badania dynamicznego.

USG stopy i stawu skokowego

USG stopy i stawu skokowego

Stopa stała się jedną z najważniejszych okolic diagnostycznych w ultrasonografii narządu ruchu. Urazy oraz dolegliwości tej okolicy są częstym problemem, z jakim zgłaszają się pacjenci. Większość struktur otaczających stopę i staw skokowy zlokalizowana jest powierzchniowo, przez co jest łatwo dostępna w badaniu ultrasonograficznym. Przy pomocy USG można zdiagnozować tendinopatię, uszkodzenie ścięgna Achillesa, zespół Haglunda, zapalenie powięzi podeszwowej, chorobę Sewera, zaburzenia funkcji ścięgien piszczelowych i strzałkowych, zespół ciasnoty kanału stępu, neuropatie uciskowe, guzy miękkotkankowe oraz wiele innych patologii w tej lokalizacji.

USG ścięgna Achillesa

struktura ścięgna Achillesa, kaletka ścięgna Achillesa

Echostruktura ścięgna Achillesa prawidłowość, symetryczność w stosunku do strony przeciwnej, uszkodzenia. Badanie dynamiczne. Pochewka ścięgna. Cechy zmian zapalnych. Zwiększone przekrwienie w badaniu dopplerowskim. Brzusiec mięśnia trójgłowego. Obrys kości piętowej (ostrogi piętowe).

USG mięśni

USG mięśni

USG mięśni pozwala ocenić ich echostrukturę oraz działanie w badaniu dynamiczny. Obecność uszkodzeń ich rozległość, obecność krwiaków i pozwala monitorować proces regeneracji.

Obszary badań

Ocena mięśni obejmuje całą jednostkę mięśniowo-ścięgnistą:

  • ścięgna (włącznie z ich przyczepami),
  • rdzenie ścięgniste,
  • brzuśce mięśniowe,
  • kaletki okolicy mięśni/ścięgien,
  • pochewki, ościęgna, powięzi.

USG

USG stawu biodrowego u dorosłych

Najczęstszym wskazaniem do wykonania badania USG stawu biodrowego u osoby dorosłej jest podejrzenie wysięku lub zapalenia błony maziowej w obrębie stawu, ból biodra. Często diagnozowanymi dolegliwościami są stany zapalne tkanek wokół stawu i patologia kaletek. Przy pomocy ultrasonografu można także z wielką precyzją wykonywać punkcje oraz podawać leki w okolicę patologicznie zmienionych struktur.

USG stawu biodrowego

USG łokcia

Większość struktur stawu łokciowego są położone powierzchniowo. Przy pomocy ultrasonografii można ocenić wysięk wewnątrzstawowy, ciała wolne, torbiele stany zapalne kaletek, zapalenie nadkłykci tzw. „łokieć tenisisty” i „łokieć golfisty”, zespół kanału nerwu łokciowego. Można także z dużą dokładnością ocenić uszkodzone struktury w wyniku urazu np. zerwanie ścięgna mięśnia trójgłowego i dwugłowego ramienia.