• Vice-Prezes Zarządu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Kolana – EKA – Europan Knee Associates sekcji ESSKA – European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Artroskopowego
 • PTOiTr – Polskie Towarzystwo Ortopedyczne I Traumatologiczne, www.ptoitr.pl
 • AO Foundation, www.aofoundation.org
 • EFFORT – Europan Federation of National Assotiations of Orthopaedics and Traumatology, www.efort.org
 • AOSSM – American Orthopaedic Society for Sports Medicine, www.sportsmed.org
 • GOTS – Orthopaedic-traumatological Society for Sports Medicine – Germany, Austria, Swizzerland, www.gots.org
 • AGA – Deutschsprachige Arbeitsgemeinschaft für Arthroskopie, www.aga-online.de
 • ESSKA – European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy, www.esska.org
 • IASS – International Arrow Shoulder Society, www.iass-medical.org
 • EKA – Europan Knee Associates, www.esska.org/about-us/esska-sections/eka
 • PTArtro Polskie Towarzystwo Artroskopowe, www.ptartro.pl
 • ISAKOS – International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine www.isakos.com