Specjalizuję się w chirurgii artroskopowej i rekonstrukcyjnej stawów, endoprotezoplastyce stawów oraz nowoczesnym leczeniu złamań. Głównym moim zainteresowaniem są staw: kolanowy, barkowy oraz biodrowy.

Zabiegi operacyjne prywatnie wykonuję w:

 • Szpitalu ORTOPEDICUM ul. Koło Strzelnicy 3, 30-219 Kraków.

BIODRO

 • Endoproteza stawu biodrowego
 • Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa wkładka polietylenowa; głowa ceramiczna
 • Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa wkładka i głowa ceramiczna
 • Endoproteza stawu biodrowego przynasadowa, krótkotrzpieniowa
 • Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna biodra – wymiana elementów endoprotezy, bez rekonstrukcji kostnej
 • Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego – wymiana elementów endoprotezy z użyciem implantów podporowych oraz przeszczepów kostnych
 • Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego dwuetapowa: I etap II etap
 • Biodro trzaskające

artroskopia kraków, endoproteza biodra

KOLANO – ARTROSKOPIA

 • Artroskopia stawu kolanowego diagnostyczna
 • Artroskopia stawu kolanowego: resekcja łąkotki, mikrozłamania, usunięcie ciał wolnych
 • Artroskopowa synowektomia wszystkich przedziałów stawu kolanowego
 • Artroskopia naprawa łąkotki stawu kolanowego
 • Artroskopia – przeszczep łąkotki stawu kolanowego
 • Artroskopowa rekonstrukcja łąkotki z użyciem implantów łąkotkowych Actifit
 • Artroskopowa naprawa łąkotki z wykorzystaniem membran kolagenowych
 • Artroskopowa plastyka niestabilnościi rzepki stawu kolanowego
 • Artroskopowa naprawa uszkodzonego ACL (więzadła krzyżowego przedniego) stawu kolanowego
 • Artroskopowoa rekonstrukcja ACL stawu kolanowego
 • Artroskopowa rekonstrukcja PCL stawu kolanowego
 • Artroskopowa rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego stawu kolanowego
 • Rekonstrukcja MCL stawu kolanowego
 • Artroskopowa rekonstrukcja ACL stawu kolanowego z jednoczasową naprawą łąkotki
 • Rekonstrukcja rewizyjna jednoczasowa ACL stawu kolanowego  z podaniem czynników wzrostowych
 • Rekonstrukcja rewizyjna PCL stawu kolanowego
 • Rekonstrukcja rewizyjna PLC lub MCL stawu kolanowego
 • Naprawa chrząstki stawu kolanowego

artroskopia kolana

KOLANO

 • Mozaikoplastyka
 • Pokrycie ubytków okostną i podanie pod nią koncentratu komórek macierzystych ze szpiku kostnego
 • Naprawa oddzielającego się fragmentu chrząstki z użyciem biowchłanialnych pinów
 • Korekcja niestabilności rzepki
 • Naprawa ubytków chrząstki stawu kolanowego z wykorzystaniem membran oraz czynników biologicznych
 • Artroskopowe leczenie „kolana skoczka”
 • Osteotomia podkolanowa stawu kolanowego HTO
 • Osteotomia nakolanowa stawu kolanowego DFO
 • Endoproteza stawu kolanowego cementowa, bez protezy rzepki
 • Endoproteza stawu kolanowego cementowa z protezą rzepki
 • Endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowa
 • Endoproteza stawu kolanowego rewizyjna z wymianą elementów protezy; bez rekonstrukcji kostnej
 • Endoproteza stawu kolanowego rewizyjna z wymianą elementów protezy, z użyciem implantów podporowych oraz przeszczepów kostnych
 • Endoproteza rewizyjna dwuetapowa: I etap II etap
 • Synowektomia stawu kolanowego

artroskopia kraków, kolano

BARK

 • Artroskopia operacyjna stawu ramiennego – rekonstrukcja stożka rotatorów
 • Artroskopowe usunięcie zwapnień stożka rotatorów
 • Artroskopowa plastyka niestabilności stawu ramienno-łopatkowego (nawykowe zwichnięcie barku)
 • Artroskopowa naprawa izolowanego uszkodzenia typu SLAP
 • Akromioplastyka z ewentualną resekcją stawu barkowo-obojczykowego (Mumford)
 • Akromioplastyka z ewentualna resekcją stawu barkowo-obojczykowego (Mumford) z ewentualną tenodezą bicepsa
 • Artroskopowe uwolnienie stawu ramiennego (artroliza)
 • Endoproteza barku – połowiczna
 • Endoproteza barku – całkowita
 • Endoproteza barku – odwrócona
 • Operacja Bristol-Latarjet (otwarta plastyka niestabilności z przeniesieniem wyrostka kruczego)
 • Plastyka niestabilności stawu barkowo-obojczykowego

artroskopia kraków, bark

Ceny zabiegów są ustalana w czasie konsultacji po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną i badaniu klinicznym i zależą od rozległości operacji oraz zastosowanych implantów.