Specjalizuję się w chirurgii artroskopowej i rekonstrukcyjnej stawów, endoprotezoplastyce stawów oraz nowoczesnym leczeniu złamań. Głównym moim zainteresowaniem są staw: kolanowy, barkowy oraz biodrowy.

Zabiegi operacyjne prywatnie wykonuję w:

 • Szpitalu ORTOPEDICUM ul. Koło Strzelnicy 3, 30-219 Kraków.

BIODRO

 • Endoproteza cementowa
 • Endoproteza bezcementowa wkładka polietylenowa; głowa ceramiczna
 • Endoproteza bezcementowa wkładka i głowa ceramiczna
 • Endoproteza przynasadowakrótkotrzpieniowa
 • Endoproteza rewizyjna biodra – wymiana elementów endoprotezy, bez rekonstrukcji kostnej
 • Endoproteza rewizyjna – wymiana elementów endoprotezy z użyciem implantów podporowych oraz przeszczepów kostnych
 • Endoproteza rewizyjna dwuetapowa: I etap II etap
 • Biodro trzaskające

artroskopia kraków, endoproteza biodra

KOLANO – ARTROSKOPIA

 • Artroskopia diagnostyczna
 • Artroskopia (bez implantów): resekcja łąkotki, mikrozłamania, usunięcie ciał wolnych
 • Artroskopowa synowektomia wszystkich przedziałów
 • Artroskopia z implantami – naprawa łąkotki
 • Artroskopowa plastyka niestabilnościi rzepki
 • Artroskopowa naprawa uszkodzonego ACL z użyciem implantu
 • Rekonstrukcja ACL z użyciem czynników wzrostowych
 • Rekonstrukcja PCL
 • Rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego
 • Rekonstrukcja MCL
 • Rekonstrukcja MCL z czynnikami wzrostowymi
 • Rekonstrukcja ACL z jednoczasową naprawą łąkotki
 • Użycie do rekonstrukcji sztucznych więzadeł – dodatkowo
 • Rekonstrukcja rewizyjna jednoczasowa ACL z podaniem czynników wzrostowych
 • Rekonstrukcja rewizyjna PCL
 • Rekonstrukcja rewizyjna PLC lub MCL z czynnikami

artroskopia kolana

KOLANO

 • Mozaikoplastyka
 • Pokrycie ubytków okostną i podanie pod nią koncentratu komórek macierzystych ze szpiku kostnego
 • Naprawa oddzielającego się fragmentu chrząstki z użyciem biowchłanialnych pinów
 • Korekcja niestabilności rzepki
 • Naprawa ubytków chrząstki
 • Artroskopowe leczenie „kolana skoczka”
 • Osteotomia podkolanowa HTO
 • Endoproteza cementowa, bez protezy rzepki
 • Endoproteza cementowa z protezą rzepki
 • Endoproteza jednoprzedziałowa
 • Endoproteza rewizyjna z wymianą elementów protezy; bez rekonstrukcji kostnej
 • Endoproteza rewizyjna z wymianą elementów protezy, z użyciem implantów podporowych oraz przeszczepów kostnych
 • Endoproteza rewizyjna dwuetapowa: I etap II etap
 • Synowektomia

artroskopia kraków, kolano

BARK

 • Artroskopia operacyjna (2 doby)
 • Rekonstrukcja stożka rotatorów na otwarto
 • Usunięcie zwapnień stożka rotatorów
 • Naprawa stożka rotatorów
 • Naprawa stożka rotatorów z podaniem czynników wzrostowych
 • Artroskopowa plastyka niestabilności stawu ramienno-łopatkowego (nawykowe zwichnięcie barku)
 • Naprawa izolowanego uszkodzenia typu SLAP
 • Akromioplastyka z ewentualną resekcją stawu barkowo-obojczykowego (Mumford)
 • Akromioplastyka z ewentualna resekcją stawu barkowo-obojczykowego (Mumford) z ewentualną tenodezą bicepsa
 • Uwolnienie (artroliza) barku zamrożonego
 • Endoproteza barku – połowiczna
 • Endoproteza barku – całkowita
 • Endoproteza barku – odwrócona
 • Akromioplastyka klasyczna
 • Operacja Bristol-Latarjet (otwarta plastyka niestabilności z przeniesieniem wyrostka kruczego)
 • Plastyka niestabilności stawu barkowo-obojczykowego

artroskopia kraków, bark

Ceny zabiegów są orientacyjne, a szczegółowa cena jest ustalana w czasie konsultacji po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną i badaniu klinicznym i zależy od rozległości operacji oraz zastosowanych implantów.